میز وصندلی پایه فلزی

قیمت (تومان)

میز وصندلی پایه فلزی

بازدید : 642   |      

میز پایه فلزی 4نفره تاشو ارتفاع 75عرض وطول 80*80 صندلی پایه فلزی حصیری

کد میز 723 دررنگهای متنوع موجود میباشد                                                                             کد صندلی  881