سرویس جهیزیه عروس استیل در مشکی فلزی 40 پارچه بهاز کالا

سرویس جهیزیه عروس استیل در مشکی فلزی 40 پارچه بهاز کالا

بازدید : 3409   |      

اقلام داخل سرویس جهیزیه ۴۰ پارچه استیل مشکی فلزی :
۱- سطل برنج پیمانه: ۱ عدد
۲- سطل قند: ۱ عدد
۳- سطل روغن: ۱ عدد
۴- قوطی حبوبات:۴عدد
۵- سرویس جانانی : ۱ سرویس (۴پارچه)
۶- سینی مستطیل :۱عدد
۷- سرویس ادویه :۱سرویس(۷پارچه)
۸ - سطل پدالدار ۱۴ لیتری : ۱عدد
۹ - جاقاشقی : ۱ عدد
۱۰ - خاک انداز : ۱ عدد
۱۱ - ترازو : ۱عدد
۱۲- سرویس ابزار :۷عدد(۸پارچه)
۱۳-سرویس کفگیرو ملاقه :۶عدد (۷پارچه)
۱۴- سطل زباله روزنامه:۱عدد

جهت خرید محصولات آشپزخانه بهاز کالا بصورت عمده و جزئی لطفا با ما تماس بگیرد
پلاستیک وجدانی
تلفن : 05137247804

 سرویس جهیزیه عروس استیل در مشکی فلزی 40 پارچه بهاز کالا

اقلام داخل سرویس جهیزیه ۴۰ پارچه استیل مشکی فلزی :
۱- سطل برنج پیمانه: ۱ عدد
۲- سطل قند: ۱ عدد
۳- سطل روغن: ۱ عدد
۴- قوطی حبوبات:۴عدد
۵- سرویس جانانی : ۱ سرویس (۴پارچه)
۶- سینی مستطیل :۱عدد
۷- سرویس ادویه :۱سرویس(۷پارچه)
۸ - سطل پدالدار ۱۴ لیتری : ۱عدد
۹ - جاقاشقی : ۱ عدد
۱۰ - خاک انداز : ۱ عدد
۱۱ - ترازو : ۱عدد
۱۲- سرویس ابزار :۷عدد(۸پارچه)
۱۳-سرویس کفگیرو ملاقه :۶عدد (۷پارچه)
۱۴- سطل زباله روزنامه:۱عدد