پالت صنعتی سبلان

بازدید : 1810   |      

کد محصول 123 :
ابعاد 120*100*15 cm
وزن خالص 16kg
در حالت ثابت 2500 kg
در حالت متحرک 1000 kg
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر 450 Pcs.

کد محصول 136 :
ابعاد 90*60*15 cm
وزن خالص 6.5±500 kg
در حالت ثابت 800 kg
در حالت متحرک 400 kg
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر 1000 Pcs.

کد محصول 124 :
ابعاد 120*100*15 cm
وزن خالص 15±500 kg
در حالت ثابت 3000 kg
در حالت متحرک 1000 kg
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر 450 Pcs.

کد محصول 126 :
ابعاد 120*100*15 cm
وزن خالص 16 kg
در حالت ثابت 3000 kg
در حالت متحرک 1000 kg
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر 400

کد محصول 127 :
ابعاد 120*100*15 cm
وزن خالص 18 kg
در حالت ثابت 3000 kg
در حالت متحرک 1000 kg
مواد اولیه HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر 400

پالت ها در سایز ها و مشخصات مختلف موجود است .

جهت خرید محصولات سبلان پلاستیک بصورت عمده و جزئی لطفا با ما تماس بگیرد
پلاستیک وجدانی
تلفن : 05137247804

پالت صنعتی سبلان

کد محصول 123 :
ابعاد              120*100*15 cm
وزن خالص     16kg
در حالت ثابت     2500 kg
در حالت متحرک     1000 kg
مواد اولیه       HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر     450 Pcs.

کد محصول 136 :
ابعاد              90*60*15 cm
وزن خالص     6.5±500 kg
در حالت ثابت     800 kg
در حالت متحرک     400 kg
مواد اولیه             HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر     1000 Pcs.

کد محصول 124 :
ابعاد                     120*100*15 cm
وزن خالص     15±500 kg
در حالت ثابت     3000 kg
در حالت متحرک     1000 kg
مواد اولیه             HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر     450 Pcs.

کد محصول 126 :
ابعاد               120*100*15 cm
وزن خالص     16 kg
در حالت ثابت     3000 kg
در حالت متحرک     1000 kg
مواد اولیه           HDPE  
تعداد جایگیری در کانتینر     400

کد محصول 127 :
ابعاد                     120*100*15 cm
وزن خالص     18 kg
در حالت ثابت     3000 kg
در حالت متحرک     1000 kg
مواد اولیه             HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر     400

پالت ها در سایز ها و مشخصات مختلف موجود است .

جهت خرید محصولات سبلان پلاستیک بصورت عمده و جزئی لطفا با ما تماس بگیرد
پلاستیک وجدانی
تلفن : 05137247804


محصولات مرتبط