کلمن آب یونیک

بازدید : 2260   |      

در طرح ها و سایز های مختلف :
محصولات :
UN-7592
ترموس آب رنگي 5.8 ليتر (طرح استيل)
UN-7594
ترموس آب رنگي 9.5 ليتر (طرح استيل)
UN-7595
ترموس آب رنگي 3.8 ليتر (طرح استيل)
UN-7593
ترموس آب رنگي 8 ليتر (داخل استيل)

جهت خرید محصولات آشپزخانه یونیک بصورت عمده و جزئی لطفا با ما تماس بگیرد
پلاستیک وجدانی
تلفن : 05137247804

کلمن آب یونیک

در طرح ها و سایز های مختلف :
محصولات :
UN-7592
ترموس آب رنگي 5.8 ليتر (طرح استيل)
UN-7594
ترموس آب رنگي 9.5 ليتر (طرح استيل)
UN-7595
ترموس آب رنگي 3.8 ليتر (طرح استيل)
UN-7593
ترموس آب رنگي 8 ليتر (داخل استيل)

جهت خرید محصولات آشپزخانه یونیک بصورت عمده و جزئی لطفا با ما تماس بگیرد
پلاستیک وجدانی
تلفن : 05137247804