دستمال ماکروفایبر شاین

بازدید : 876   |      

در سه مدل :
دستمال کلیه سطوح
دستمال خشک کن ظروف
دستمال شیشه

دستمال ماکروفایبر شاین

در سه مدل :
دستمال کلیه سطوح
دستمال خشک کن ظروف
دستمال شیشه