جاروب و خاک انداز دسته استیل شاین

بازدید : 1169   |      

طراحی ویژه خاک انداز ، فضای بیشتری را برای جابجائی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد و پس از استفاده ،جاروب داخل مخزن خاک انداز قرار می گیرد و فضای کمی را در محل اشغال می کند وبکار بردن موئی های بلند و مقاوم ، عمر محصول را بیشتر و نظافت را آسانتر نموده است. دسته این محصول از جنس استیل می باشد که علاوه بر زیبایی ، از زنگ زدن دسته هم جلوگیری می کند.

جاروب و خاک انداز دسته استیل شاین

طراحی ویژه خاک انداز ، فضای بیشتری را برای جابجائی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد و پس از استفاده ،جاروب داخل مخزن خاک انداز قرار می گیرد و فضای کمی را در محل اشغال می کند وبکار بردن موئی های بلند و مقاوم ، عمر محصول را بیشتر و نظافت را آسانتر نموده است. دسته این محصول از جنس استیل می باشد که علاوه بر زیبایی ، از نگ زدن دسته هم جلوگیری می کند.