پاکت فریزر غزال

بازدید : 2201   |      

محصولات :
کیسه فریزر 500 گرمی غزال
کیسه فریزر لفاف غزال
کیسه فریزر رولی 250 برگی غزال
کیسه فریزر جعبه غزال
کیسه فریزر توپی 500 گرمی غزال
کیسه فریزر خانواده غزال
کیسه فریزر فروشگاهی (جعبه) غزال

جهت خرید محصولات غزال پلاستیک بصورت عمده و جزئی لطفا با ما تماس بگیرد
پلاستیک وجدانی
تلفن : 05137247804

پاکت فریزر غزال

محصولات :
کیسه فریزر 500 گرمی غزال
کیسه فریزر لفاف غزال
کیسه فریزر رولی 250 برگی غزال
کیسه فریزر جعبه غزال
کیسه فریزر توپی 500 گرمی غزال
کیسه فریزر خانواده غزال
کیسه فریزر فروشگاهی (جعبه) غزال

جهت خرید محصولات غزال پلاستیک بصورت عمده و جزئی لطفا با ما تماس بگیرد
پلاستیک وجدانی
تلفن : 05137247804