سفره یک بار مصرف غزال

بازدید : 1895   |      

محصولات :
سفره یکبار مصرف 50 متری غزال
سفره یکبار مصرف 25 متری غزال

جهت خرید محصولات غزال پلاستیک بصورت عمده و جزئی لطفا با ما تماس بگیرد
پلاستیک وجدانی
تلفن : 05137247804

محصولات :
سفره یکبار مصرف 50 متری غزال
سفره یکبار مصرف 25 متری غزال

جهت خرید محصولات غزال پلاستیک بصورت عمده و جزئی لطفا با ما تماس بگیرد
پلاستیک وجدانی
تلفن : 05137247804