کیسه زباله غزال

بازدید : 1968   |      

لیست محصولات :
کیسه زباله تک رول پرفراژی (آبی) غزال
کیسه زباله تک رول پرفراژی (زرد) غزال
کیسه زباله تک رول پرفراژی (سبز) غزال
کیسه زباله تک رول پرفراژی (شیری) غزال
کیسه زباله تک رول فانتزی (زرد و سبز)
کیسه زباله تک رول نیم کیلویی غزال
کیسه زباله سه رول پرفراژی (زرد) غزال
کیسه زباله سه رول پرفراژی (سبز) غزال
کیسه زباله سه رول پرفراژی (آبی) غزال
کیسه زباله تک رول مشکی 20 برگی غزال
کیسه زباله بسته بندی زرد و مشکی غزال
کیسه زباله یک کیلوئی غزال


جهت خرید محصولات غزال پلاستیک بصورت عمده و جزئی لطفا با ما تماس بگیرد
پلاستیک وجدانی
تلفن : 05137247804

لیست محصولات :
کیسه زباله تک رول پرفراژی (آبی) غزال
کیسه زباله تک رول پرفراژی (زرد) غزال
کیسه زباله تک رول پرفراژی (سبز) غزال
کیسه زباله تک رول پرفراژی (شیری) غزال
کیسه زباله تک رول فانتزی (زرد و سبز)
کیسه زباله تک رول نیم کیلویی غزال
کیسه زباله سه رول پرفراژی (زرد) غزال
کیسه زباله سه رول پرفراژی (سبز) غزال
کیسه زباله سه رول پرفراژی (آبی) غزال
کیسه زباله تک رول مشکی 20 برگی غزال
کیسه زباله بسته بندی زرد و مشکی غزال
کیسه زباله یک کیلوئی غزال