سرویس جهیزیه عروس 70 پارچه زیباسازان

سرویس جهیزیه عروس 70 پارچه زیباسازان

بازدید : 2125   |      

محتویات سرویس :
ست آبکش و لگن توسکا 3 سایز
ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
آبچکان کاکوش
آب پرتقال گیری پریان
آبگردان آوند
فرچه اردک
جاقاشقی داخل کشوی زیبا
برنج شوی
جاقاشقی دوقلو رنگین کمان
زیرقاشقی کنارگاز رنگین کمان
زیرقابلمه نسوز نارگل
میوه خوری ساغر پایه استیل سایز 2
سینی گل و پروانه
ست کاسه سیکاس درب دار 4 سایز
تخته گوشت کیمیا
پارچ لبخند گرد
جانانی و جاسبزی فرنام سایز 3
جانانی و جاسبزی فرنام سایز 4
جابرنجی فرگل سایز 2
جاگوشتی سایز 1
جاگوشتی سایز 2
جایخی سارینا درب دار
شال آویز آیسا
جالباسی سارک (مردانه)
جا سیب زمینی و پیاز کابان 2 طبقه
جالباسی سانا (زنانه)
جالباسی مرجان (پشت دری)
سبد رخت کاووس
لگن تاژ
جاپودری پرک
آویز حمام ارکیده
سبدک گیره عروسکی
ست سرویس بهداشتی
سطل پدالی آدنا سایز 1
ست سطل و فرچه پاک جام

سرویس جهیزیه عروس 70 پارچه زیباسازان

محتویات سرویس :
ست آبکش و لگن توسکا 3 سایز
ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
آبچکان کاکوش
آب پرتقال گیری پریان
آبگردان آوند
فرچه اردک
جاقاشقی داخل کشوی زیبا
برنج شوی
جاقاشقی دوقلو رنگین کمان
زیرقاشقی کنارگاز رنگین کمان
زیرقابلمه نسوز نارگل
میوه خوری ساغر پایه استیل سایز 2
سینی گل و پروانه
ست کاسه سیکاس درب دار 4 سایز
تخته گوشت کیمیا
پارچ لبخند گرد
جانانی و جاسبزی فرنام سایز 3
جانانی و جاسبزی فرنام سایز 4
جابرنجی فرگل سایز 2
جاگوشتی سایز 1
جاگوشتی سایز 2
جایخی سارینا درب دار
شال آویز آیسا
جالباسی سارک (مردانه)
جا سیب زمینی و پیاز کابان 2 طبقه
جالباسی سانا (زنانه)
جالباسی مرجان (پشت دری)
سبد رخت کاووس
لگن تاژ
جاپودری پرک
آویز حمام ارکیده
سبدک گیره عروسکی
ست سرویس بهداشتی
سطل پدالی آدنا سایز 1
ست سطل و فرچه پاک جام