جالباسی و شال آویز زیباسازان

بازدید : 1876   |      

ساخته شده از پلاستیک و استیل مرغوب
محصولات :
جالباسی ارغوان
جالباسی پروانه (تکی)
جالباسی پروانه (ریلی)
جالباسی سارک (مردانه)
جالباسی سانا (زنانه)
جالباسی مرجان (پشت دری)
جالباسی نگین (پشت دری)
شال آویز آیسا

جالباسی و شال آویز زیباسازان

ساخته شده از پلاستیک و استیل مرغوب
محصولات :
جالباسی ارغوان
جالباسی پروانه (تکی)
جالباسی پروانه (ریلی)
جالباسی سارک (مردانه)
جالباسی سانا (زنانه)
جالباسی مرجان (پشت دری)
جالباسی نگین (پشت دری)
شال آویز آیسا