ملزومات آشپزخانه زیباسازان

بازدید : 1618   |      

لیست محصولات :
آب پرتقال گیری پریان
آبگردان آوند
آویز حوله نکاس
استوانه همه کاره
انار دون کن
پیمانه ادویه
جای شیر مانوش
چنگال فانتزی
چهارپایه فراز
خاک انداز فراش
درپوش مایکروفر سانیا
فرچه عروسکی
قیف صدف
یخدان توژال

ملزومات آشپزخانه زیباسازان

لیست محصولات :
آب پرتقال گیری پریان
آبگردان آوند
آویز حوله نکاس
استوانه همه کاره
انار دون کن
پیمانه ادویه
جای شیر مانوش
چنگال فانتزی
چهارپایه فراز
خاک انداز فراش
درپوش مایکروفر سانیا
فرچه عروسکی
قیف صدف
یخدان توژال