کاسه ،سبد، آبکش زیباسازان

بازدید : 1695   |      

ساخته شده از پلاستیک مرغوب
در 30 طرح و رنگ مختلف
برخی مدل ها :
تابه شینا در 2 سایز
تابه شینا مستطیل در 2 سایز
سبد حفره دار همه کاره در 5 سایز
سبد داخل سینک سارگل
ست آبکش توسکا
ست کاسه دورنگ
ست کاسه سیکاس درب دار
ست کاسه قلب
ست کاسه و آبکش دینا
ست كاسه هاشوردار درب دار
و چند طرح دیگر

کاسه ،سبد، آبکش زیباسازان

ساخته شده از پلاستیک مرغوب
در 30 طرح و رنگ مختلف
برخی مدل ها :
تابه شینا در 2 سایز
تابه شینا مستطیل در 2 سایز
سبد حفره دار همه کاره در 5 سایز
سبد داخل سینک سارگل
ست آبکش توسکا
ست کاسه دورنگ
ست کاسه سیکاس درب دار
ست کاسه قلب
ست کاسه و آبکش دینا
ست كاسه هاشوردار درب دار
و چند طرح دیگر