سرویس حبوبات زیباسازان

بازدید : 2246   |      

ساخته شده از شیشه و پلاستیک مرغوب
در 60 طرح و رنگ مختلف
برخی مدل ها :
بانکه بیضی استیل در 4 سایز
بانکه بانو استیل در 4 سایز
بانکه باروژ در 4 سایز
بانکه اسپیناس در 4 سایز
بانکه اسپیناس رنگین کمان در 4 سایز
بانکه بیضی چفتی رنگین کمان در 4 سایز
بانکه چفتی رنگین کمان طرح دار در 4 سایز
و چند طرح دیگر

سرویس حبوبات زیباسازان

ساخته شده از شیشه و پلاستیک مرغوب
در 60 طرح و رنگ مختلف
برخی مدل ها :
بانکه بیضی استیل در 4 سایز
بانکه بانو استیل در 4 سایز
بانکه باروژ  در 4 سایز
بانکه اسپیناس در 4 سایز
بانکه اسپیناس رنگین کمان در 4 سایز
بانکه بیضی چفتی رنگین کمان در 4 سایز
بانکه چفتی رنگین کمان طرح دار در 4 سایز
و چند طرح دیگر