ست آبلیموخوری و نمکپاش زیباسازان

بازدید : 1686   |      

ساخته شده از شیشه و درب استیل مرغوب
در 6 طرح و رنگ
برخی مدل ها :
ست آبلیموخوری بارلی کروم
ست آبلیموخوری بانو کروم
ست آبلیموخوری سانسی کروم
ست آبلیموخوری کالسکه
ست آبلیموخوری کمرباریک کروم
ست آبلیموخوری ونوس کروم

ست آبلیموخوری و نمکپاش زیباسازان

ساخته شده از شیشه و درب استیل مرغوب
در 6 طرح و رنگ
برخی مدل ها :
ست آبلیموخوری بارلی کروم
ست آبلیموخوری بانو کروم
ست آبلیموخوری سانسی کروم
ست آبلیموخوری کالسکه
ست آبلیموخوری کمرباریک کروم
ست آبلیموخوری ونوس کروم