لوازم پخت و پز زیباسازان

بازدید : 2020   |      

محصولات :
انبر کتلت داسی
برنج شوی
تخته گوشت دوطرفه
تخته گوشت کیمیا
زیرقابلمه نسوز نارگل
ست کفگیر و ملاقه نسوز (9مدل)
ست کفگیر و ملاقه نسوز پایه دار (6مدل)
وردنه چونه در دو سایز

لوازم پخت و پز  زیباسازان

محصولات :
انبر کتلت داسی
برنج شوی
تخته گوشت دوطرفه
تخته گوشت کیمیا
زیرقابلمه نسوز نارگل
ست کفگیر و ملاقه نسوز (9مدل)
ست کفگیر و ملاقه نسوز پایه دار (6مدل)
وردنه چونه در دو سایز