کتری وقوری

بازدید : 3350   |      

انواع کتری وقوری

کتری وقوری استیل کف چدن وساده ولعابی/کتری قوری شیردارولبه  دار /کتری استیل تک در سایزهای مختلف/قوری وکتری  پیرکس /قوری های چینی ساده ورنگی