سبدسیب زمینی وپیاز

بازدید : 2924   |      

سبدسیب زمینی وپیاز 2طبقه

دارای چرخ ویک کشو برای دستمال یا قاشق در2رنگ سفید وآنتیک